De voordelen op een rijtje

 • In 1 dag bereikt een eigen bedrijfsteem inzicht en consensus over de aard en aanpak van hardnekkige en complexe probleem.
 • Weten de deelnemers welke probleemcomponenten aangepakt moeten worden.
 • Wat de juiste volgorde van aanpak is.
 • Wie uit het team een deel project gaat leiden.
 • Wat er nodig is voor het projectteam om te slagen.
 • Welke externe ondersteuning waardevol is.
 • Wanneer ieder deelproject afgerond zal worden.
 • Directe en volledige acceptatie en motivatie voor verbetering en verandering.
 • Geen langdurige inzet van dure externe adviesbureaus.
 • Op de eigen bedrijfslocatie of op een mooie plek “op de heide”.
 • Adviseert de Crux™ methode expert de directie over aanvullende ondersteuning.
Top