Aanpak

  1. Oriënteren. Gesprek met directie en sponsor/probleemeigenaar
  2. Formulering centrale probleemstelling. The “BIG Questions”. Betrokken functies selecteren en agenda definitief maken.
  3. Team samenstellen. In overleg met directie en hoofd personeelszaken worden de leden van het team geselecteerd en uitgenodigd voor de vastgestelde datum.
  4. Aan de slag. Om 09:00 start met uitleg over de Crux™ methode, lunch op locatie, tussen 15:30 en 16:00 deelt het team hun gevonden inzichten, conclusies en doet voorstellen tot aanpak aan de projectsponsor(s).
  5. Tussen de 3 en 5 maanden vindt er een evaluatie plaats.
Top